Askeri Klasiklerin Atası Olan Kitap: Savaş Sanatı – Sun Tzu

Sun Tzu tarafından yazılan “Savaş Sanatı” kitabı insan tarihinin hem en eski hem de üzerinden en çok tartışma ve araştırma yapılan eserdir. Savaş Sanatı kitabı özeti kısaca; savaşlarda kullanılan, kullanılması doğru yada yanlış olan stratejileri, iyi bir komutanın nasıl olması gerektiğini, savaşın ne demek olduğunu, savaşın ülke ekonomisiyle bağlantısını vb. konuları ele alır.  Kısa ama öz şekilde bu bilgilerin okuyucuya sunulduğu Savaş Sanatı kitabı yaklaşık 50 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın geçmişi Çin’in Savaşan Beylikler dönemine kadar yani MÖ 403 – MÖ 221 yılına kadar uzanmaktadır.

Savaş Sanatı Kitabı Konusu

Savaş Sanatı kitabı yaklaşık 50 sayfa ve 13 bölümden (bu 13 bölüm aşağıda verilmiştir) oluşmaktadır. Kitap geçmişten günümüzde kadar gerek uzak doğu da gerekse Avrupa da birçok tartışmalara konu olmuş ve bir o kadarda üzerine araştırma yapılmış bir eserdir. Yazarın eserde ele aldığı öğreti ve stratejiler günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Rekabetin asırlardır devam ettiği günümüzde başarı olmak ayakta kalabilmek için en önemli husustur. Zaten Sun Tzu eserinde zaman zaman her kazanılan savaşın önemli bir başarı olmadığı vurgulamaktadır. Kitabın adı “Savaş Sanatı” olsa da içerisinde bir muhabere öncesi, muhabere sırasında ve muhabere sonrasında yapılması gerekenleri güzel bir şekilde anlatsa da buradan yapacağımız çıkarımlar; günümüzde yapacağımız her işte de işimize yarayacaktır.

Kitapta iyi bir komutanın nasıl olması gerektiğinden, bir savaşın ülke ekonomisine ve mevcut yönetimin zarar görmeden nasıl kazanılacağına kadar bir çok konu da öğüt verilmiştir. Bu verilen bilgiler örneklere dayandırılarak, okuyucunun anlayacağı bir dilde anlatılmıştır. Savaş Sanatı kitabı başucu kitaplarınız arasına girebilecek kadar güzel bir kitaptır. Okumaya başlarken yanınıza aldığınız kahveniz bitmeden bu kitabı okumayı bitirmiş olursunuz. Ayrıca bu eser sadece savaş ile ilgili değil; içindeki öğütler şirket politikalarından ikili ilişkilere kadar, hayatın birçok alanında kullanılabilecek esnekliktedir. Sun Tzu bu kitapla “Düşman ordularını savaşmadan yenebilmek en büyük ustalıktır” felsefesini aşılamıştır.

Kitabın her bölümü savaşta dikkatle incelenmesi gereken 13 bölümden oluşuyor.

 1. Planlama
 2. Savaşın Maliyeti
 3. Savaşta Strateji
 4. Taktik
 5. Enerji
 6. Gücün Kullanımı
 7. Savaşta Manevra
 8. Taktik Değiştirme
 9. Ordunun İlerlemesi
 10. Arazi Faktörü
 11. Arazide Dokuz Konum
 12. Ateşle Saldırı
 13. Casusluk ve İstihbarat

Sun Tzu Kimdir?

Sun Tzu yada diğer bilinen adıyla Sun Zi, milattan önce 500’lü yıllarda yaşayan ünlü Çinli komutan, filozof ve askeri bilgedir. Yazarın tam olarak doğum ve ölüm tarihleri bilinememektedir. Gerçek adının Sun Wu olduğu, Zhou Hanedanı döneminde Wu devletinin Qi Beyliği’nde doğduğu bilinmektedir. O zamanlarda Qi Beyliği Çin’in kuzeyindeki güçlü bir beylikti. Günümüzde bu bölgede Shan Dong eyaleti bulunmaktadır.Sun Zi güneydeki Wu Beyliği’ne gider ve dönemin beyi He Lu’nun hizmetine girer. Ölümünden sonra, yazmış olduğu bu “Savaş Sanatı” eseriyle ünü günümüze kadar gelmiştir.

Savaş Sanatı Kitabı Sözleri ve Alıntıları

 • Savaş sanatında stratejinin anlaşılmazlığı en önemli unsurdur. Duruş belirsiz, hamleler belirsiz öngörülmez olunca, hamleye hazırlık yapmak imkansızdır. Bir komutanı savaşta yenilgiden uzak tutup, zafer kazandıran şey öngörülemeyen akılcılığı ile izi algılanamayan hareket tarzıdır.
 • Yalnızca durumu bilinmeyene etki edilemez. Bilgeler, öngörülmezlik pelerinine saklanır, böylece duyguları algılanamaz; belirsizlik içinde hareket ederler, o zaman yolları kesilemez.
 • Sun Tzu, düşmana doğrudan saldırarak üstün gelmeye çalışmaktan çok, geri çekilme yöntemleriyle düşmanın kanatları arasındaki dengeyi bozmaya, düşmanın maneviyatı ile oynayarak düşmanın öfkesini, kızgınlığını kendisine karşı kullanmaya önem verir.
 • İyi savaşçılar yenilmelerinin olanaksız olduğu yerde konuşlanırlar.
 • Anafikir düşmanın enerjisini tüketirken kendi enerjisini koruma becerisidir. İyi savaşçılar düşmanın ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar.
 • Zihinsel hazırlığı olmayan fiziksel güç, zaferi garanti etmek için yeterli olamaz.
 • Bir ordunun yapısının kuruluşundaki mükemmellik ordunun yapısız olması ile tamamlanır. O zaman kimse karşınıza bir strateji ile karşınıza çıkamaz.
 • Komutanlığın en üst meziyeti düşman planını çözüp kırmaktır. En iyi ikinci meziyet düşman güçlerinin birleşmesini engellemektir. Üçüncüsü ise düşman ordusuna savaş meydanında taarruzda bulunmaktır.
 • Bir komutan yapacağı üç hatayla ordusunun başına felaket getirebilir. (1) Orduya ilerleme veya geri çekilme emri verdiğinde ordunun bu emri uygulayamayacağının farkında olmaması. Buna orduyu topallaştırma da denir. (2) Ordudaki koşulları düşünmeksizin orduyu krallığını yönetir gibi yönetmeye kalkması. Bu askerin zihninde huzursuzluk yaratır. (3) Zor koşullara uyum askeri prensibini göz önüne almaksızın, subay seçimi. Bu askerin güvenini sarsar.
 • Yenilgiden kendimizi korumak bizim ellerimizdedir. Ancak, düşmanı yenme fırsatını bize düşman verir.
 • Savaş alanına gelip düşmanını bekleyen dinç kalır; sonradan gelip, gelir gelmez savaşa girense daha savaşın başında tükenir.
 • Çok fazla ödül düşmanın kaynaklarının tükendiğini, çok fazla ceza ise aşırı sıkıntı koşullarının varlığını gösterir.
 • Usta savaş taktisyeni çıngıraklı yılana benzer. Kafasına saldırırsan, kuyruğundaki zehirle saldırır; kuyruğuna saldırırsan dişleirini geçirir; gövdesine saldırırsan hem dişleri ile hem de kuyruğu ile saldırır.
 • Askerlerine planı değil görevi söyle. Sonucu parlaksa göster. Durum sıkıntılıysa sakın bir şey söyleme.
 • Düşmanın açığını buluncaya kadar yeni gelin gibi çekingen ol; açığını bulduğun an yaban tavşanı gibi fırla. Düşman için artık çok geçtir.
 • Saldırıda başarılı komutan neyi savunduğunu bilmeyen düşmana saldırır; savunmada başarılı olan komutan ise neye saldırdığını bilmeyen düşmana karşı mevzilerini savunandır.
Tartışmaya katılın